Godt begyndt er halvt fuldendt

Forundersøgelse

Når du besøger Apnøklinikken første gang, indleder vi konsultationen med en samtale, hvor du får lejlighed til at beskrive dit søvnmønster og vi taler om de mulige årsager til dine søvnproblemer. I visse tilfælde kan søvnproblemerne afhjælpes helt uden nogen form for behandling, men blot ved en lettere livsstilsomlægning, ændring af sovevaner eller lignende.
Forundersøgelsen tager ca. 30 min.

 

 

Søvnundersøgelse og udredning


Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt med en decideret behandling, fortager vi en nærmere undersøgelse, som typisk indbefatter en vurdering af de fysiske forhold (luftveje), som har betydning for iltoptagelsen under søvnen samt en nat-registrering af iltoptagelsen under søvn. Patienten får udleveret et enkelt og meget lille apparat, som skal overvåge og registrere deres søvn.

 

På baggrund af undersøgelsens resultater fastlægger vi i samarbejde med patienten en behandlingsplan.
Denne behandlingsplan vil ofte indbefatte en CPAP-behandling. Udredningen vil derfor ofte afsluttes med, at patienten får udleveret et CPAP-apparat og bliver instrueret i brugen af det.

 

 

Behandlingsovervågning

Selvom behandlingsudstyret og behandlingen er meget enkel kan patienterne undervejs få brug for yderligere vejledning og rådgivning, og så står vi naturligvis til rådighed.

Som patient i Apnøklinikken vil du blive fulgt regelmæssigt, efter opstart ses vi efter 2-3 mdr herefter ses vi til års kontrol.

Det er meget vigtigt at du overholder årskontrollerne. Alle besøg er individuelle.

Ved opstart kan det tage et stykke tid før man vænner sig til behandlingen. Man skal ikke give op men sidde med maske og tændt apparat i 15-20 min hver dag indtil man kan sove en hel nat med udstyret. Det er ikke ualmindeligt at man i søvne river masken af.

Man kan opleve luft i maven og tørre slimhinder i næsen. Inden man behandler med en fugter skal man have prøvet at skylle næsen med saltvand morgen og aften (se afsnit om dette).

Få patienter kan have glæde af en fugter oftest patienten med specielle slimhindesygdomme eller patienter der har modtaget strålebehandling i hoved-halsregionen. Hvis man har brug for en fugter følger der ekstra arbejde med da fugter kammer mm skal vaskes hver dag for at undgå infektioner i luftvejene.

 

Hvis man er blevet undersøgt af en ØNH-læge vil denne oftest have set hvorvidt næseskillevæggen er skæv og lukker af for luften i næsen eller om man har næsepolypper. Man kan behandles med nasalsteroid (virker kun på slimhinden går ikke over i blodet eller man kan blive opereret.