Velkommen til Apnøklinikken

  • Apnøklinikken har mange års erfaring med behandling af søvnproblemer på vores klinikker. Vores store viden og erfaring kommer vores patienter til gode, fordi vi hurtigt og præcist kan stille den rigtige diagnose og anvise den optimale behandling. Klinikken er blandt de største private klinikker i Skandinavien.

 

Generelt fraråder vi operative indgreb til afhjælpning af søvnproblemer, da det er vores erfaring, at det kun er ganske få operative indgreb, som resulterer i det ønskede resultat, hvilket skal sammenholdes med en forholdsvis stor risiko for varige men i tilfælde af at indgrebet mislykkes. Der kan dog være tilfælde, hvor et operativt indgreb vil være den bedste løsning (læs mere under ”Behandling”).

 

Udredning, behandling og opfølgning foregår ved speciallæge i Øre-, næse- og halssygdomme Lars B. Mortensen og sygeplejerske Camilla Vee Tornbjerg.

 

Bemærk at klinikken ligger på Frederiksberg Falkoner Alle 7, 4.

Bemærk at indgangen ligger mellem B&O forretningen og indgangen til Scandic hotellet

 

Vision:

ØNH-klinikken og Apnøklinikkerne ønsker at være det foretrukne behandlingssted for patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere.

 

Mission:

1) Fremme patienternes livskvalitet via optimal udredning og behandling

2) Tilbyde behandlingsmetoder, som er baseret på veldokumenteret viden og erfaring

3) Udvikle et behandlingssted, som bygger på maksimal patientsikkerhed som grundsten

4) Udføre aktiviteter uden ventetid

5) Skabe en arbejdsplads, som lever op til arbejdsmiljømæssige krav, samt prioritere et personalemiljø, hvor der er rum for optimal personlig-, faglig- og social vækst

6) Drive en virksomhed med økonomisk bæredygtighed

 

Hent bilag:

1) Dokumentation for behandling af personoplysninger
2) Privatlivspolitik for patienter