Et fælles ansvar

Der er de forløbende år gjort en stor indsats for at højne trafiksikkerheden til lands, vands og i luften med restriktive hviletidsregler, men desværre har man inden for flere brancher overset, at søvnapnø også udgør en stor sikkerhedsrisiko. Problemet truer alle vegne, hvor man er afhængig af, at personale skal være friskt og veludhvilet for hurtigt at kunne træffe de rette beslutninger og i hvert fald bestemt ikke må falde i søvn på arbejdet. Personale med livsvigtige arbejdsopgaver er fx erhvervschauffører, kaptajner, piloter, trafikledere, personale som styrer infrastruktur, redningspersonale m.v.

 

Udenlandske undersøgelser har vist, at søvnapnø er årsag til et stort antal trafikulykker på de europæiske landeveje. Undersøgelser har desuden påvist, at behandling af erhvervschauffører for OSA (obstruktiv søvnapnø) kan sænke ulykkesfrekvensen. Derfor er screening og behandling af erhvervschauffører de seneste par år blevet anbefalet i de lande, som er førende på dette område.

 

 

Erfaringerne fra udlandet omkring håndtering af søvnapnø hos erhvervschauffører kan man drage nytte af inden for beslægtede brancher, hvor man med screening og behandling kan opnår stor økonomiske og menneskelig gevinster ved at investere i behandling. En sådan indsats vil naturligvis også mindske relaterede omkostningerne til sygefravær, genoptræning, genplacering m.v.

 

Der er ingen grund til at sidde passivt og afvente den næste ulykke, som kan tilskrives søvnapnø, vi anbefaler derfor, at fagforeninger der dækker faggrupper, som udfører livsvigtige arbejdsopgaver, tager et proaktivt initiativ på området.