Alle får udbytte af en effektiv behandling

Apnøklinikkerne samarbejder med flere forsikringsselskaber( Mølholm m.fl.) og kan således tilbyde udredning og behandling dækket af forskellige forsikringsordninger.

Man kan kontakte sit forsikringsselskab,  hvis man har en sundhedsforsikring, mhp en udredning for søvnapnø

Forsikringsselskaberne har enten en aftale med os eller man bliver henvist fra gang til gang.

I visse erhverv(specielt transporterhverv) er det meget vigtigt man bliver udredt ved mistanke om apnø, transport erhverv.

Ud over at reducere antallet af trafikulykker ved at behandle erhvervschauffører for OSA, kan man mindske  omkostningerne til sygefravær og genoptræning, så alt i alt opnår både forsikringsselskaber og samfundet en stor økonomisk og ikke mindst en menneskelig gevinst ved at investere i behandling af søvnapnø.

 

 

 

 

Artikler om sammenhængen imellem søvnproblemer og trafiksikkerhed

 

”Søvnen dræber på landevejene”

JyllandsPosten 3.4.2011

 

”Ulykker på landeveje”. Rapport nr. 7, 2011

Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU) anbefaler, at der gennemføres kampagner omkring kørsel og signaler på træthed. Der skal sættes fokus på de signaler, en bilist kan reagere på, inden han falder i søvn. Der skal også formidles viden om, hvad bilisten kan gøre.

 

”The Drowsy Driver

David Y. Huang, M.D., Tallahassee Pulmonary Clinic, P.A.